26200, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6, тел. +380 (5258) 5-14-54, e-mail: mviskarada@ukr.net

Фільтрувати матеріали за датою: Вівторок, 26 березня 2024

Вівторок, 26 березня 2024 11:39

Заходи профілактики отруєння бджіл

 
Опубліковано в Новини

 

Професійно-технічне училище № 16 м. Мала Виска (скорочена назва - ПТУ № 16 м. Мала Виска, код ЄДРПОУ - 03070722, місцезнаходження суб'єкга господарювання: Україна, 26200, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Шевченка, буд. 56, корп. 1,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.), яке спеціалізується на загальній середній оевіті, повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Майданчик котельня ПТУ №16 м. Мала Виска розташований за адресою: 26200, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, Маловисківська ТГ, м. Мала Виска, вул. Шевченка, 56/1.

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність об’єкту не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Основними процесами на об’єкті є теплопостачання приміщень навчального закладу за допомогою опалювального твердопаливного обладнання. В якості палива використовуються дрова. Всього на об’єкті виявлено одне організоване стаціонарне джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин становить 713,401 т/рік, у т.ч.: оксид вуглецю - 86,100 т/рік, вуглецю діоксид - 624,184 т/рік, метан 0,031 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) - 1,75 т/рік, діоксид азоту - 1.034 т/рік. азоту(І) оксид - 0.025 т/рік, MMJ10C- 0,277 т/рік.

Об’єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до другої групи об’єктів, згідно Наказу Міндовкілля від 27.06.2023 р. №448. Відповідно заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись.

Для об’єкту розроблені заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів відсутні.

Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 27.06.2006 р. №309, встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встаношіені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Пропозиції та зауваження направляти до Кіровоградської обласної військової адміністрації за адресою: 25006, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, тел. (0522) 24-17-25, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Строки подання зауважень та пропозицій - зо календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати Дозвіл на викиди.

 

Повіііомлення про намір отримати дозвіл иа викиди

В повідомленні про намір міститься загальна інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею іромадськості, а саме:

 • повне за скорочене иаимеиуваиия суб’єкта господарювання: І оварнсі во з обмеженою відіювілальніспо «АГРОФІРМА КРУТОЯРСЬКА» (Т()В «АГРОФІРМА «КРУ ГОЯРСЬКА»):
 • ідентнфікапійнпй код юридичної особи в С'ДРПОУ: 45276822;
 • місцезнаходження суб’гкіа і'осиодарюваиня, контактний номер гелефону, адреса електронної ііонті суб’єкта господарювання: Україна, 26243. Кіровоградська область. Повоукраїнський район. Маловисківська територіальна громада, село Иовомиколаївка, вул. Нижня, 2; контактний номер телефону 0688952200; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
 • місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика:     Україна, 26243. Кіровоградська обласіь.

Новоукраїнський район, Маловисківська територіальна громада, село Иовомиколаївка. вул. Нижня. 2;

 • мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог статзі І І Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: об’єкт не підпадає під вимоги Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінні впливу на довкілля, та кріпсріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягаготь оцінні впливу на довкілля загверлжсігих постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 р. № 1010 висновок з оцінки впливу на .товкілля ві.тсу гній;
 • загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): 4'ОВ «АГРОФІРМА «КРУТОЯРСЬКА» спеціалізується на оптовій торгівлі зерном, ігеоброблеггим тготюггом. иасіггггям і кормами ,ч.ія тварин. Виробничий процес на об'єкті має за мету приймання, зберіїаігггя та відпуск .тля власних поіреб дизельного палива; зберігаггня зерггових. олійних та техггічних культур; вілстоговаїгня сільськогосподарської техігіки.

Дсу (жладу.. підприємства входятьтакі будівлі та споруди: сторожка. їлальїгя. вбиральня, иефункніону гочі споруди, наливо-заправний пункт, пог ріб, вагова, ваг и, склад, ггавіс. колодязь ггипгий. відкрита стоянка с/г гехггікгг. ворота, огорожа.

Основна сировина, що використовується - відсутня.

Основний продукт, що випускається - відсутній.

Основне обладнання, що приймає участь у технологічному процесі - відсутнє.

Допоміжна сировина, що використовується є: дизельне паливо - 65 т/рік (80 м.куб./рік); зернові, олійггі га технічні культури - 5,0 т/рік.

Допоміжна продукція, яка випускається ~ відсутня.

Допоміжним обладнанням, що використовується є: резервуар підземний двостінний одггосекнійний місткістго 7 м.куб. -2 од.; однопродуктна однопістолетна паливо-роздавальна колонка NOVA-l(2)KE/3 ггро.туктивггістго 75 л хгг та потужністю 1,0 кВт; телескопічний навантажувач JCB535-94 номінальною потужністю 74.5 кВт/ІОО к.с.; трактор МТЗ-82 номінальною потужністю 59.25 кВт/81 к.с. - II од.; комбайн JohnDeereноміггальною потужггістю 110 кВт/150 л.с. - 7 од.; вантажний автомобіль КамАЗ номінальною потужністю 155 кВт/210 л.с. І од.; скскагигтор- навантажувач .ІСВ ЗСХ ггоміггазгьггого гготужггістю 68.6 кВт'92 к.с. І од.

 • відомості щодо видів за обсягів викидів: гна об'єкті вггзггачеггий обсяг вггкгглів в кількосгі 0.002806731005

т'рік. а саме; речовигги у вигляді сусггенловаггих гверлих частиггок (мікрочастггггкгг та волокгга) 0.00000043 і рік; сажа 0.00003 т/рік; оксиди азоту (у ггерерахуггку гга діокси.т азоту [NO* N02|)                                                                                                                            0.00012 г рік; сіркгг .гіоксгг.г

0.00002 т/рік; сірководень (H2S)    0.000007120003 т/рік; оксид вутлецго 0.00022 т рік; ггемстаггові леткі оргаггічггі

сполуки (НМЛОС) - 0.002374061002 т/рік (в тому числі ізоггроггілбензол (кумол) 0.000004060002 з/рік. вуг лсволггі насичені СІ2-СІ9 (розчинник РПК-2651 І та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуг'лець 0.002370001 т рік); метан - 0.000035 т/рік; бенз(а)пірен - 0.00000012 т/рік.

 • заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: об’єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до третьої групи об’єктів (об’єкти, які не входять до перщої і другої груп), тому заходи щодо впроваджеггня ггайкрагггггх існугочих технологій виробництва не розробляються і не потребують виконання;
 • перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які позребують викопапіія за дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: на об’єкті встановлені нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин досягнуті; перевищення встановлеггих нормативів граггггчгго допустимих викидів забруднюючих речовин відсутні, тому заходгг щодо скорочеггггя викидів не розроб.'гяються і ггс потребують виконання; дотримаггня виконання ггриродоохоронних заходів щодо скорочснггя вггкгглів гге ггерслбачсггі;
 • відповідність проиозиній щодо дозволепіїх обсяг ів викидів закоиодавсз ву: ггроггозггггії гггодо лозно.:гснггх обсягів викидів відповідають та дотримуються всіх уезановігених вимог чиггггог о закогго.лавства Україгги.

Зауважеггня та пропозиції громадськості щодо дозвоігу на викггли з ггггтаггь о.хорогги ггавкоігигггггього природного середовища можуть надсилатися до Кіровоградської обласггої військової алміггісграції на адресу: 25006. м. Кропивницький-06, пл. Героїв Майдаггу. І; зел. 24-17-25. е-гззаіі: ckologkr20194/)gr3iail.con3.

Зауваження та пропозиції ггрггймаються до розгзгяду ггротяг ом 30 кюгсггігарггих лггів з лаззг оггубзгікл ваггггя гговідомлеггггя в місцевих друковаггггх засобах масової іггформації.

 

Опубліковано в Новини

    Маловисківська міська рада та Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області запрошують вас взяти участь у цікавій та важливій події – "Діалог бізнесу та влади".

Захід відбудеться 02 квітня2024 року о 10.00 в Маловисківській міській територіальній громаді.

Місце проведення заходу  - м.Мала Виска, вул.Спортивна ,6( сесійна зала  міської ради). 

 

Наша спільна мета – розвиток підприємництва у громаді, шляхи та інструменти фінансової підтримки для започаткування та розвитку власної справи.

Ми вважаємо, що співпраця між бізнес-спільнотою та владою є ключовим чинником для розвитку громади.

 

В програмі заходу – інструменти фінансової підтримки, які доступні для нових та існуючих підприємств, спікерка – директорка фонду Ольга Ковальова-Алокілі.

На зустріч  учасники матимуть змогу отримати практичні навички щодо залучення фінансової допомоги для розвитку чи започаткування власної справи та створення  нових робочих місць.

 

Хто може взяти участь:

- особи, що мріють про започаткування власної справи;

-діючі підприємці, які прагнуть до розвитку;

-представники владних структур та фінансових установ;

 

Реєстрація:

Для участі у заході, будь ласка, зареєструйтеся за телефоном:  5 14 54

 

Будьте частиною успішної спільноти підприємців!

Доєднуйтеся, діліться своїм досвідом, пропозиціями та знаходьте шляхи до фінансового успіху разом з нами!

 

Опубліковано в Новини

   Відкрив засідання Координаційного Центру та окреслив організаційні питання перед присутніми заступник міського голови з питань діяльності  виконавчих органів Олександр Бакалінський.

Про результати виїзної робочої зустрічі з представниками Маловисківської, Мар’янівської та Смолінської територіальних громад на тему: «Ментальне здоров’я, психологічна допомога та ветеранська політика на території Маловисківської,  Мар’янівської та Смолінської територіальних громад», яка відбулася нещодавно на території Маловисківської міської ради учасників Координаційного Центру інформувала заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Алла Жовтило.

Про створення та забезпечення функціонування центру життєстійкості та реабілітаційного центру інформував директор КП «Маловисківський центр надання  соціальних послуг» Іван Хмара та керівник КНП «Маловисківська лікарня» Андрій Мащенко.Наразі розглядається можливість створення при КНП «Маловисківська лікарня» реабілітаційного центру , а також Центру життєстійкості при міській раді.

Важливим питанням  наразі є працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я – на підставі висновку військово – лікарської  комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, про це розповідала начальник Маловисківського управління Новоукраїнської філії Кіровоградського обласного центру зайнятості Алла Кучуренко.

Про відповідність МТП мінімальним вимогам для життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб відповідно постанови КМУ від 01 вересня 2023 року № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» інформували присутніх директор КП

«Маловисківський центр надання соціальних послуг»Іван Хмара та  керівник місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб Андрій Подчиненко.

Про створення додаткових місць для проживання внутрішньо переміщених осіб та забезпечення реалізації постанови КМУ від 29 квітня 2022 р. № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» повідомила начальник відділу соціального захисту праці та охорони здоров’я міської ради Тетяна Шпак та начальник відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово –  комунального господарства міської ради

ради Володимир Білоног.

У обговоренні проблем, які виникають виникають в процесі інтеграції внутрішньо переміщених осіб в життя громади взяли участь А.Жовтило, І.Хмара, А.Подчиненко та Світлана Городнича – голова ради з питань внутрішньо переміщених осіб.

Про залучення дітей з числа внутрішньо переміщених осіб до навчання в закладах освіти Маловисківської територіальної громади присутніх інформувала начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Анна Гончарова..

Опубліковано в Новини

Архів Новин

« Березень 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Останні Новини