26200, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6, тел. +380 (5258) 5-14-54, e-mail: mviskarada@ukr.net

Фільтрувати матеріали за датою: Понеділок, 03 жовтня 2022

   Маловисківська міська рада Новоукраїнського району Кіровоградської області (далі - Маловисківська міська рада) повідомляє про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі - Заява) документу державного планування “Програма соціально-економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на 2023 рік” (далі - ДДП).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП -  виконавчий комітет Маловисківської  міськоїради.

Дата початку процедури громадського обговорення  7 жовтня2022 р.  Термін процедури громадського обговорення – 15 днів від дати початку,  тобто з 07.10.22 по 21.10.22 .Процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових пропозицій.

Орган, від якого можна отримати інформацію про проект  документу державного планування та екологічну інформацію, у тому числі пов’язану зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування  - Маловисківська міська рада.

Із Заявою можливо ознайомитися на офіційному сайті  Маловисківської міської рада Кіровоградської області - https://mviskarada.gov.ua/у розділі «Оголошення», а також у приміщенні Маловисківської міської рада за адресою: 26200, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул, Спортивна 6, тел.05258-51690, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Орган, до якого подаються зауваження - Маловисківська міська рада за адресою: 26200, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул, Спортивна 6, тел.05258-51690, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Строки подання зауважень і пропозицій – 15 днів з дати оприлюднення, тобто з 07/10/2022 р по 21/10/2022 р.

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування –  Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА - https://ekolog.kr-admin.gov.ua/?fbclid=IwAR2lbiDagk5OjK-YL2lYW-0sn3Uu1ymJuWSJWiDTx0EdLF0qlZVooYuEPuUта Маловисківська міська рада.

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
документу державного планування
“Програма соціально-економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на 2023 рік”

 

  1. Замовник СЕО та виконавець

Замовник -  Маловисківська міська рада Новоукраїнського  району Кіровоградської області, 26200, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Мала Виска, вул, Спортивна 6, тел.05258-51690, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Виконавець – ФОП Максимова Юлія Сергіївна (реєстраційний номер №10000002237853 від 22.12.2021 р.).

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

          Програма соціально-економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на 2023 рік  (далі - Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг.

          Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

          Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території громади.

          Програма розробляється з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, зокрема Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2021-2028 року та Плану заходів з її реалізації; Стратегії регіонального розвитку Кіровоградської області на період 2021 -2027 року та Плану заходів з її реалізації, Цілями сталого розвитку, інших законодавчих та нормативно-правових актів.

          3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

            Напрями діяльності Програми реалізуються через планування та здійснення конкретних заходів. Серед цих заходів можуть бути заходи, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля. Детальний перелік заходів буде визначено із врахуванням громадських обговорень, консультацій з органами державної влади та за результатами громадського обговорення звіту про СЕО Програми.

4. Ймовірні наслідки.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема для таких компонент: клімат і мікроклімат; атмосферне повітря; водне середовище; земельні ресурси; ґрунтовий покрив; рослинний і тваринний світ; навколишнє соціальне середовище, у т.ч. здоров’я населення.

В результаті реалізації заходів Програми по будівництву, модернізації та експлуатації інфраструктурних об'єктів ймовірний вплив на довкілля не повинен перевищувати нормативно допустимих рівнів. Це має бути забезпечено застосуванням сучасних технічних рішень, проходженням процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД), та/або інших інструментів публічного обговорення планованої діяльності.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Основні ризики пов’язані із розвитком агросектору. Серед них - руйнація природних біотопів долини річок річку Мала Вись і зменшення кількості біологічних видів через розорювання земель і вирощування монокультур, замулення і зникнення малих річок, озер та боліт через неефективне землеробство, деградацію земель, ерозію грунтового покриву.

Рубки дерев на крутих схилах балок, на фоні збільшення інтенсивності опадів, спричинених змінами клімату, може призвести до зсувів грунту в таких місцях. Недотримання режиму прибережно-захисних смуг водних об’єктів може спричинити руйнування берегів, забруднення води відходами господарської діяльності.

Внаслідок врахування в Програм національних та міжнародних зобов'язань, зокрема тих, що стосуються Цілей сталого розвитку для України, зазначені ризики будуть зведені до прийнятного рівня.

б) для територій з природоохоронним статусом

Можливі наслідки для територій із природоохоронним статусом, такі як забруднення грунтів, поверхневих та грунтових вод внаслідок інтенсивної господарської діяльності. Можлива подальша евтрофікація водних об’єктів, спричинена міграцією хімічних речовин зі сільськогосподарських угідь, забруднення грунтів пестицидами. Вірогідна подальша фрагментація природних біотопів внаслідок сільськогосподарської діяльності. Детально вплив зазначених факторів буде вивчатись під час аналізу проекту Програми. На території громади знаходиться території, віднесені до природно - заповідного фонду, зокрема Комплексна пам'ятка природи місцевого значення «Бірзуловські горби», Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Оман високий», Ландшафтний заказник місцевого значення «Краснопільська балка», Ландшафтний заказник місцевого значення «Витоки р. Малої Висі», Орнітологічний заказник місцевого значення «Заплава Малої Висі» діяльність яких регулюється Законом України “Про природно-заповідний фонд”, іншими документами що стосуються охорони довкілля. Території, віднесені до Смарагдової мережі [https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/emerald-network-data/] в громаді та поруч з її межами відсустні. За результатами виконання стратегічної екологічної оцінки будуть окреслені можливі загрози для сталого функціонування територій і об’єктів природно-заповідного фонду та екомережі та запропоновані заходи з підтримки та охорони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення в результаті виконання Програми відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проекту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей, призначених для різних видів виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планових рішень.

Загальною альтернативою Програми є базовий (нульовий) сценарій, при якому вищезазначена Програма не затверджується. «Нульовий сценарій» буде розглянутий в рамках СЕО. Необхідність розгляду інших альтернатив буде визначено під час аналізу проекту Програми та з урахуванням результатів розгляду цієї заяви.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

            Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію (за умови що така інформація буде надана): доповіді про стан довкілля в Кіровоградській області; статистичну інформацію щодо стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля в Кіровоградській області; відомості про стан та місце розташування об'єктів ПЗФ; відомості про стан та місце розташування об'єктів Смарагдової мережі, червонокнижних видів; інформація про наявні і заплановані інвестиційні проекти щодо розвитку інфраструктури, відновлення, рекультивації навколишнього середовища, соціального розвитку; інформацію про підприємства-забруднювачі; відомості про тваринний та рослинний світ; власне інформацію Програми; відкриті картографічні джерела, космічні знімки.

Для аналізу території буде використано логічні (індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії) та формалізовані (статистичний, екстраполяції) методи прогнозування, необхідність застосування яких буде визначено за результатами пропозицій, що надійдуть під час розгляду цього документу за процедурою, визначеною ст. 9,10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами по кожній цілі Програми.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
            Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП. Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території Маловисківської міської територіальної громади.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Маловисківська міська рада Новоукраїнського  району Кіровоградської області, 26200, Кіровоградська обл., Новоукраїнський  р-н, м. Мала Виска, вул, Спортивна 6, тел.05258-51690, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Строки подання: 15 діб з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП (відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»),  тобто з 07/10/2022 р. по 21/10/2022 р.

 

Опубліковано в Новини

   Основними питаннями  понеділкової наради у міського голови Юрія Гульдаса  були благоустрій територій , підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону, грейдерування вулиць та доріг, прибирання сміттєзвалищ та інше. Інформував також про роботу комунальників начальник КП «Мала Виска Водканал»

 ОлександрЧижевський.

Активно продовжують допомагати ЗСУ у Паліївці. Тут збиралася ініціативна група одноосібників , які разом зі старостатом вирішили закупити для потреб військових ліки та буржуйки.

Що стосується галузі освіти, тут є актуальною ситуація із сезонними захворюваннями, зокрема, з коронавірусною інфекцією, внаслідок чого учнів, в колективах яких виявляються хворі на цю хворобу,  переводять на навчання он-лайн.

Позитивною новиною, яка прозвучала на нараді, є те, що з 3 жовтня відновлює свою роботу заклад дошкільної освіти «Веселка». На відвідування дитсадка звернулися із заявами батьки 57 дітей.

Опубліковано в Новини

   30 вересня в актовому залі Комунального закладу «Маловисківська гімназія № 3 імені Григорія Перебийноса» відбулося урочисте зібрання, присвячене Дню працівника освіти.

Розпочалося зібрання хвилиною мовчання, якою вшанували пам’ять воїнів - захисників, що загинули, захищаючи Україну, та мирних жителів, які стали жертвами російської агресії.

Слово для привітання було надане заступнику міського голови Аллі Жовтило. «Сьогодні ми вітаємо усіх учителів,  вихователів , працівників дошкільних та позашкільних установ , а також усіх тих, хто забезпечує стабільне функціонування освітньої галузі», - зазначила заступниця міського голови в своєму виступі, «згадуємо ветеранів педагогічної праці, чий досвід і надбання ми використовуємо. Наші вітання – вчителям нової української школи , за вами – майбутнє освіти. Треба згадати і освітян, які нині боронять суверенітет нашої держави і долучилися до волонтерського руху. Всі освітяни на своїх місцях докладають максимум зусиль для наближення Перемоги, збереження і розвитку галузі».

А.Жовтило побажала освітянам миру, впевненості  в завтрашньому дні, професійних досягнень, створення умов для якісної та безпечної освіти,  благополуччя і спокійного забезпеченого життя.

У своєму вітанні начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Анна Гончарова  привітала освітянську спільноту громади, ветеранів педагогічної галузі, працівників , які облаштовували укриття в навчальних закладах, технічних працівників, які забезпечують порядок в приміщеннях.

За вагомий внесок у розвиток освіти, досягнення високих результатів у педагогічній праці звання лауреата міської педагогічної премії імені Григорія Перебийноса у 2022 році присвоєно  вчителю Комунального закладу «Маловисківська гімназія №3 імені Григорія Перебийноса» Усенко Зінаїді Миколаївні, їй вручено диплом , премію та почесний знак.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління та з нагоди святкування Дня працівників освіти велику групу освітян громади  нагороджено Грамотоювідділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради.

Опубліковано в Новини

Архів Новин

« Жовтень 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Останні Новини