26200, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6, тел. +380 (5258) 5-14-54, e-mail: mviskarada@ukr.net

Фільтрувати матеріали за датою: Понеділок, 06 грудня 2021

          6 грудня в обласному центрі  в конференц-залі Регіональної торгово-промислової палати Кіровоградської області відбувся Водний форум. До участі в ньому організатор – громадська організація «Флора» (керівник Людмила Шестакова) - запросив представників громад Кіровоградщини, Кіровоградської облдержадміністрації, обласної ради, Держпродспоживслужби, ОКВП «Дніпро-Кіровоград», науковців та активістів. Серед учасників були й маловищани – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Бакалінський та голова ГО «Простір Ідей» Інна Коваленко.

          В ході роботи було розглянуто питання щодо водозабезпечення та водовідведення на рівні громад,  хімічного складу водних ресурсів Кіровоградщини та його впливу на здоров’я людей, досвіду реалізації обласної цільової програми «Питна вода Кіровоградської області на 2012-2020 роки», якості поверхневих водних ресурсів, проблем питної води на Кіровоградщині з точки зору науковців та інші.

          Захід відбувся в рамках проекту «Доступ до  питної води, силами молоді, задля сталого розвитку громад» за фінансової підтримки Посольства Франції в Україні.

Опубліковано в Новини

    Служба у справах дітей Маловисківської міської ради, нагадує, опікунам, піклувальникам, що до 19.12.2021 необхідно надати обов’язків щорічний звіт опікуна, піклувальника за 2021 рік. Це необхідно зробити якомога швидше.

У звіті необхідно відобразити всі дії на протязі року по захисту прав                          і інтересів підопічного, в тому числі по збереженню їх майна, здійснення повного медичного обстеження підопічного у відповідності до пункту                   4.11 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді Міністерства освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України Міністерства праці та соціальної політики України     № 34/166/131/88 від 26.05.1999 (далі - Правила), опікуни (піклувальники) подають щорічно, не пізніше 1 лютого, до органів опіки та піклування звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів підопічних, у тому числі щодо збереження належного їм майна та житла.

Відповідно до абзацу 2, пункту 4.11. Правил, на вимогу органів опіки та піклування опікуни (піклувальники) зобов’язані подавати звіти в інший визначений ними термін.

                У відповідності до пункту 4.3. Правил, опікуни (піклувальники) над неповнолітніми зобов’язані виховувати підопічних у дусі загальноприйнятих моральних норм, піклуватися про їх здоров’я, духовний і фізичний розвиток, навчання, готувати їх до праці та самостійного життя, захищати їх права та інтереси.

                Відповідно до абзацу 2 пункту 4.3. Опікун (піклувальник) повинен раз на рік здійснювати повне медичне обстеження підопічних.

                Згідно пункту 4.7. Правил, опікун не має права без дозволу органів опіки та піклування укладати угоди, а піклувальник - давати згоду на їх укладання, якщо вони виходять за межі побутових.

 

 

Начальник служби у справах дітей                                        Павло ЗАХВАТИХАТА

Опубліковано в Новини

На сьогодні в Україні першочерговим завданням діяльності щодо захисту прав та допомоги дітям є створення умов для збереження сім’ї для дитини. Так як благополучний розвиток дитини ніяк не можна уявити поза сім’єю, батьки повинні уміти створювати атмосферу щастя, любові та порозуміння в сімейному середовищі. Саме це є ключовим положенням у Конвенції ООН про права дитини, що підкреслює важливість побудови системи соціальної підтримки таким чином, щоб гарантувати, поміж інших прав, право дитини на сім’ю. Таке право може реалізувати альтернативна форма влаштування дітей – сімейний патронат.

Що таке сімейний патронат?

Патронат над дитиною (далі - сімейний патронат) – це професійна комплексна послуга, що передбачає: тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, батьками складних життєвих обставин (насильство, бездоглядність, загроза життю і здоров’ю, проблеми з житлом, хвороба батьків або їх ув’язнення тощо). Сім’я патронатного вихователя – це сім’я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.

Патронат над дитиною— це послуга тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Сім'я патронатного вихователя— це сім'я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі, тимчасово допомагаючи дитині, яка опинилися у складних життєвих обставинах.

Патронатний вихователь— це особа, яка за участю членів сім'ї тимчасово надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім'ї.

 

Термін перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя

Термін перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя визначається відповідно до індивідуальних потреб дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини та не повинен перевищувати 3 місяців. В особливих випадках за рішенням органу опіки та піклування термін перебування під патронатом може бути подовжений до 6 місяців.

 

Хто може стати патронатним вихователем?

Кандидатом у патронатні вихователі може бути людина, яка виявила бажання виконувати обов’язки патронатного вихователя на професійній основі, а також має:

повнолітнього члена сім'ї (це може бути чоловік або дружина, син, донька, інший член сім'ї) чи повнолітню особу, які проживають на спільній житловій площі з кандидатом у патронатні вихователі, готові бути добровільним помічником кандидата у патронатні вихователі та разом з ним пройти навчанняі надавати допомогу патронатному вихователю у догляді за дитиною, влаштованою до сім'ї патронатного вихователя (далі - добровільний помічник);

належні житлово-побутові умови за місцем фактичного проживання, у тому числі наявність окремої кімнати (крім прохідних кімнат, кімнатмансардного або підвального типу) та побутових зручностей.

 

Кандидат в патронатнівихователі, разом ізповнолітнімчленом своєїсім’ї, якийбратимеучасть у наданніпослугипатронату над дитиною, проходить обов’язковенавчанняза програмою, затвердженоюМінсоцполітики.

За умовиуспішногопроходженнянавчаннякандидату в патронатнівихователіта члену йогосім’ївидаєтьсядовідкапро проходженнянавчаннята рекомендаціїпро можливістьнаданняпослугипатронату над дитиною.

Особа, яка виявила бажання стати кандидатом у патронатні вихователі, подає до служби за місцем свого фактичного проживання:

1) заяву про намір стати патронатним вихователем;

2) заяву про згоду на влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя від усіх членів сім’ї, а також осіб, які фактично проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі, в тому числі біологічних дітей, якщо вони досягли такого віку та розвитку, що можуть її висловити;

3) висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі, добровільного помічника та осіб, які фактично проживають разом з ним, складені за формою згідно з додатками 4і 5до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;

4) довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, кандидата у патронатні вихователі та членів сім’ї, які досягли 14-річного віку і проживають разом з ним;

5) копії таких документів:

- паспортів кандидата у патронатні вихователі та добровільного помічника, а також інформації про місце проживання (за наявності), що подаються засобами Єдиного державного веб-порталуелектронних послуг (далі - Портал Дія);

- паспорта іноземця або посвідки на постійне проживання, що посвідчує особу без громадянства; або електронну копію одного з передбачених Податковим кодексом Українидокументів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що за технічної можливості подається засобами Порталу Дія (крім іноземців та осіб без громадянства);

- свідоцтва про шлюб або інший документ, що підтверджує родинні стосунки або сімейні відносини кандидата у патронатні вихователі та добровільного помічника;

- документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

 

Строк дії зазначених документів, на момент створення сім’ї патронатного вихователя не повинен перевищувати дванадцяти місяців з дати їх видачі.

Обов’язки патронатного вихователя:

- забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;

- створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;

- співпрацювати з батьками, іншими законними представниками дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, визначені органом опіки та піклування;

- забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над дитиною;

- сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною.

 

Патронатним вихователем НЕ можуть бути особи, які:

- виховують власних дітей віком до чотирьох років, дитину з інвалідністю, яка має обмеження життєдіяльності;

- є опікуном, піклувальником, прийомним батьком/матір'ю чи батьком/матір'ю-вихователем;

- обмежені у дієздатності;

- визнані недієздатними;

- позбавлені батьківські прав, якщо ці права не були поновлені;

- перебувають на обліку сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- стосовно яких було прийнято рішення органу опіки та піклування або суду про відібрання дитини;

- перебувають під слідством;

- були усиновлювачами(опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), патронатними вихователями дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу), або договір про патронат над дитиною було розірвано з їх вини;

- перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному або наркологічному диспансері;

- зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

- страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ;

- були засуджені за кримінальні правопорушення проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших кримінальних правопорушень;

- за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Хто може бути влаштований в патронатну сім'ю

Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, що негативно впливають чи можуть вплинути на їх життя, здоров’я та розвиток, в тому числі діти, які залишилися без батьківського піклування; малолітні/неповнолітні вагітні чи малолітні/неповнолітні породіллі з немовлям, які залишилися без батьківського піклування або перебувають у складних життєвих обставинах.

 

Оплата послуг із здійснення патронату над дитиною

Розмір грошового забезпечення становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць (станом на 01.10.2021 р. — 11 895 грн. оплата здійснюється за кожен день перебування дитини в сім'ї).

На дітей влаштованих в сім'ю виплачується соціальна допомога на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей віком          до 6 років (станом на 01.10.2021 р. — 4 026 грн., дітей віком від 6 до 18 років — 5 020 грн).

За детальною інформацією звертайтеся до

Служби у справах дітей Маловисківської міської ради:

 

Адреса:м. Мала Виска,

вул. Центральна, 80.

Посилання на законодавство

- Сімейний Кодекс України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947−14/page5

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 р. № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893−2021-%D0%BF#Text

Опубліковано в Новини

Шановні військовослужбовці, працівники Збройних Сил України, учасники АТО й ООС, ветерани війни!

          Виконавчий комітет Маловисківської міської ради і я особисто щиро вітаємо вас із 30-ю річницею Збройних сил України!

          Відзначаючи це свято, ми складаємо глибоку шану всім, хто боронив незалежність, територіальну цілісність і свободу рідної землі, хто нині захищає нашу Батьківщину від ворогів, піклується про безпеку та зміцнення обороноздатності Української держави. У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю Героїв, які віддали своє життя за нашу благословенну українську землю. Вічна слава Героям!

          Збройні Сили України – це загартована в ході російсько-української війни армія сильних, відважних, мужніх захисників, які до останнього подиху готові захищати рідну державу. Наші воїни є прикладом незламності духу, самовідданості та віри в рідну державу, в її майбутнє.

          Дякуємо кожному захиснику, хто ризикуючи власним життям, з честю та гідністю виконував і виконує свій громадянський та військовий обов'язок, мужньо протистоїть агресорам та терористам.

          Щиро зичимо усім успіхів, міцного здоров’я, статків, надійного родинного тилу, мирного неба та процвітання вам і нашій державі!

          Слава Збройним Силам України!

          Слава Україні!

З повагою

Юрій ГУЛЬДАС,

Маловисківський міський голова

Опубліковано в Новини

Архів Новин

« Грудень 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Останні Новини