26200, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6, тел. +380 (5258) 5-14-54, e-mail: mviskarada@ukr.net
Сторінки

Сторінки (277)

Паспорти бюджетних програм по Маловисківській міській раді
Паспорти бюджетних програм по відділу культури та туризму Маловисківської міської ради
Паспорти бюджетних програм по фінансовому управлінню Маловисківської міської ради

Реалізація права на страйк

та відповідальність за порушення законодавства

про колективні трудові спори (конфлікти)

 

Статтею 44 Конституції України чітко визначено, що ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей. Отже, право на страйк виписано в Законі України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” (далі - Закон).

Страйк - це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту) (КТС(к). 

Увага! Страйк може бути розпочато лише за умови виникнення і реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) Національною службою посередництва і примирення відповідно до Закону та якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або роботодавець (або уповноважена ним особа) ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

 

Порядок прийняття рішення про оголошення страйку

Рішення про оголошення страйку на підприємстві приймається за поданням виборного органу, уповноваженого згідно із статтею 3 Закону представляти інтереси найманих працівників, загальними зборами (конференцією) найманих працівників і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість найманих працівників або дві третини делегатів конференції та обирає керівний орган (особу), що очолює страйк, який діє в межах Закону, інформує працівників про хід вирішення КТС(к). Дане рішення оформляється протоколом.

Рекомендації щодо оголошення чи неоголошення галузевого або територіального страйку приймаються на галузевому або територіальному рівнях на конференції,  зборах, пленумі чи іншому виборному органі представників найманих працівників та/або профспілок і надсилаються відповідним  трудовим  колективам  чи профспілкам.

Наймані працівники підприємств галузі чи адміністративно-територіальних одиниць самостійно приймають рішення про оголошення чи неоголошення страйку на своєму підприємстві. Страйк вважається галузевим чи територіальним, якщо на підприємствах, на яких оголошено страйк, кількість працюючих становить більше половини загальної кількості працюючих відповідної галузі чи території.

За рішенням найманих працівників чи профспілки може бути утворено страйковий фонд з добровільних внесків і пожертвувань.

Увага! Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.

Орган (особа), який очолює страйк, зобов'язаний письмово попередити сторону роботодавця не пізніш як за 7 днів до початку страйку, а у разі прийняття рішення про страйк на безперервно діючому виробництві - за 15 днів. Також за погодженням із роботодавцем, визначається місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь. У разі проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства орган (особа), який очолює страйк, повинен повідомити про запланований захід місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не пізніше ніж за три дні. Сторона роботодавців зобов'язана у найкоротший строк попередити постачальників і споживачів, транспортні організації, а також інші заінтересовані підприємства, установи, організації щодо рішення найманих працівників про оголошення страйку. Під час страйку роботодавець, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування і орган (особа), що очолює страйк, зобов'язані вжити необхідних заходів до забезпечення життєздатності підприємства, збереження майна, додержання законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу.

Повноваження органу (особи) як керівника страйку припиняються, якщо:

- сторони підписали угоду про врегулювання КТС(к);

- у разі прийняття рішення про відміну або про припинення страйку.

В Положенні про порядок проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур під час страйку від 18.11.2008 року №131 визначена чітка процедура порядку прийняття рішення.

Незаконними визнаються страйки: 

- оголошені з вимогами про зміну конституційного ладу, державних кордонів та адміністративно-територіального устрою України, а також з вимогами, що порушують права людини;

- оголошені без додержання найманими працівниками, профспілкою, об'єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами положень статей 2, 4, 6, частин першої і п'ятої статті 12, частин першої, третьої і шостої статті 19 Закону;

- розпочаті з порушенням найманими працівниками, профспілкою, об'єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами вимог статті 20, частин другої та третьої статті 24 Закону;

- які оголошені та/або проводяться під час здійснення примирних процедур, передбачених цим Законом.

 

Заборона проведення страйку

Статтею 24 Закону передбачено випадки, за яких забороняється проведення страйку, а саме: 

- за умов, якщо припинення працівниками роботи створює загрозу життю і здоров'ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків.

- проведення страйку працівників (крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, Збройних Сил України, органів державної влади, безпеки та правопорядку.

- у разі оголошення надзвичайного стану Верховна Рада України або Президент України можуть заборонити проведення страйків на строк, що не перевищує одного місяця. Подальша заборона має бути схвалена спільним актом Верховної Ради України і Президента України. 

- у разі оголошення воєнного стану автоматично наступає заборона проведення страйків до моменту його відміни.

Заборона проведення страйку окремим категоріям працівників, під час виконання певних робіт, у певних місцях та за настання певних ситуацій передбачена іншими Законами України.

Чинним законодавством передбачена можливість найманим працівникам, для яких встановлена заборона на страйк, щодо захисту своїх соціально-трудових і економічних інтересів шляхом здійснення примирних процедур. У разі не врегулювання розбіжностей між сторонами колективного трудового спору (конфлікту) примирними органами, у цьому випадку наймані працівники з метою поновлення порушених трудових прав мають право вирішувати в судовому порядку. Це є компенсаційними гарантіями, у разі заборони проведення страйку окремим категоріям найманих працівників.

 

Гарантії для працівників під час страйку

Статтею 27 Закону передбачені гарантії для працівників під час страйку, а отже:

- участь у страйку працівників, за винятком страйків, визнаних судом незаконними, не розглядається як порушення трудової дисципліни і не може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

- за працівниками, які не брали участі у страйку, але у зв'язку з його проведенням не мали можливості виконувати свої трудові обов'язки, зберігається заробітна плата у розмірах не нижче від установлених законодавством та колективним договором, укладеним на цьому підприємстві, як за час простою не з вини працівника. Облік таких працівників є обов'язком роботодавця.

А також Закон передбачає і наслідки участі працівників у страйку, а саме: організація страйку, визнаного судом незаконним, або участь у ньому є порушенням трудової дисципліни. Час страйку працівникам, які беруть у ньому участь, не оплачується та не зараховується до загального і безперервного трудового стажу.

 

Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти)

Розділом IV Закону встановлена відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти).

Так, відповідно до статті 29 Закону особи, винні в порушенні законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

Відповідальність щодо страйку передбачена статтями:

-  30 Закону (Відповідальність працівників за участь у страйку, визнаному судом незаконним);

- 32 Закону (Відповідальність за організацію страйку, визнаного судом незаконним, невиконання рішення про визнання страйку незаконним);

- 33 Закону (Відповідальність за примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку);

- 34 Закону (Відшкодування збитків, заподіяних страйком);

- 174 Кримінального кодексу України (Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку).

 

В разі необхідності отримання консультацій і роз’яснень щодо пошуку взаємоприйнятних, законодавчо визначених шляхів вирішення розбіжностей, пропонуємо Вам звертатись до відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області за адресою: 25006,                                     м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53, каб. 204 тел./факс (0522) 32-04-34, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

З 1 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ НОВИЙ ВИД ДЕКЛАРУВАННЯ

          З 1 вересня 2021 року в Україні запроваджується одноразове (спеціальне) добровільне декларування фізичними особами належних їм активів. Із законодавчими аспектами декларування можна ознайомитися ТУТ.

 

Податкова амністія. Які активи декларуються?

Головне управління ДПС у Кіровоградській області інформує, що 15 червня 2021 року Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету” (далі - Закон), спрямований на легалізацію і детінізацію доходів і майна фізичних осіб, прихованих від оподаткування.

Закон визначає перелік та обсяг активів, які можуть бути задекларовані.

Так, декларуванню підлягатимуть валютні цінності (крім коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме і нерухоме майно, в тому числі об'єкти незавершеного будівництва, частки (паї) у майні юридичних осіб, розміщені як в Україні, так і закордоном, які були придбані до 1 січня 2021 року та які в момент їхнього отримання підлягали оподаткуванню в Україні, але з них не були сплачені податки і збори.

Тобто активи, набуті після 1 січня 2021 року, підлягають оподаткуванню у звичайному порядку - отримавши дохід з джерелом походження з України або за її межами, платник податку зобов'язаний наприкінці року подати декларацію і сплатити податок.

Натомість, не можуть бути об'єктами декларування готівкові кошти, а так само активи, набуті декларантом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також активи декларанта, які знаходяться на рахунках фінансових установ та/або розташовані на території країни, визнаною державою - агресором чи мають джерело походження з такої країни.

При цьому, Законом чітко визначений перелік та обсяг активів, джерела набуття яких у разі невикористання фізичною особою права на подання добровільної декларації, вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, зокрема, в частині визначення вартості нерухомого майна. Серед них:

- квартири загальною площею, яка не перевищує 120 кв.м., або майнові права на таку квартиру;

- житлові будинки загальною площею, яка не перевищує 240 кв.м., або недобудовані будинки такої ж площі (за умови наявності права власності на земельну ділянку);

- нежитлові будівлі некомерційного призначення або недобудовані житлові будівлі некомерційного призначення площею до 60 кв.м.;

- земельні ділянки, розмір яких не перевищує норми безоплатної передачі, визначених Земельним кодексом України;

- один транспортний засіб особистого некомерційного використання, за винятком транспортного засобу, призначеного для перевезення 10 і більше осіб, легкового автомобіля з об'ємом двигуна не менше 3 тис. куб. см або середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної зарплати, мотоцикла з об'ємом двигуна більше 800 куб. см, літака, гелікоптера, яхти і катера, право власності на який було зареєстровано на момент декларування;

- інші активи, сумарна вартість яких не перевищує 400 тис. грн.

Нарахування та сплата збору з спеціального добровільного декларування щодо таких активів не здійснюється.

Тобто якщо особа працювала неофіційно або отримувала зарплату «у конверті», але загальна сума її доходу не перевищила 400 тис. грн. або ж вона придбала квартиру площею до 120 кв.м. до 1 січня 2021 року, вона може утриматися від подання декларації. Навіть в такому разі, відповідні активи вважатимуться такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства.

Водночас, звертаємо увагу, що подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації не є окремим спеціальним порядком офіційного визнання або підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на активи, щодо яких подається така одноразова (спеціальна) добровільна декларація.

 

1 серпня набули чинності зміни до форми та змісту розрахункових документів

Олександрійська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Кіровоградській області повідомляє, що з 1 серпня 2021 року набули чинності нові вимоги до форми та змісту розрахункових документів, які формують реєстратори розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Зміни до форми та змісту розрахункових документів (чеків РРО/ПРРО) стосуються обов’язкової наявності в них:

відображення найменування суб’єкта господарювання;

зазначення валюти операції;

найменування платіжної системи;

QR-коду (за наявності).

ДПС наголошує, що QR-код це не обов’язковий реквізит у чеку, але має містити у собі обов’язкову інформацію за наявності в чеку та покликаний спростити процедуру надсилання на абонентський номер та/або адресу електронної пошти споживача фіскального чеку продавцем!

У разі наявності QR-коду у фіскальному чеку сам QR-код має містити в собі таку обов’язкову інформацію:

код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку;

дату та час здійснення розрахункових операцій;

фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека в межах зміни;

суму розрахункової операції;

фіскальний номер РРО/ПРРО, на якому він сформований.

 

Подану до податкового органу звітність можна роздрукувати з електронного кабінету

Головне управління ДПС у Кіровоградській області нагадує платникам податків, що електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється без укладення відповідного договору.

Тобто, платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі.

У приватній частині Електронного кабінету, в залежності від типу платника (юридична особа, ФОП, громадянин, тощо) надається доступ, зокрема, до перегляду та друку раніше поданої звітності.

У меню «Перегляд поданої звітності» користувачам Електронного кабінету створена можливість перегляду раніше поданої податкової, пенсійної та статистичної звітності до ДПС, незалежно від способу її подання, включаючи звіти, подані на паперових носіях до центрів обслуговування платників податків.

За замовчуванням користувач отримує перелік всіх звітів, поданих у відповідному звітному періоді. Звітний період (місяць, квартал чи рік) визначається двома параметрами – роком та місяцем.

Перегляд конкретного звіту здійснюється подвійним натисненням лівої кнопки миші, формується pdf-файл звіту зі всіма додатками.

                         За поданням Маловисківської ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області

П'ятниця, 20 серпня 2021 11:58

ПОСЛУГИ ЦНАП

Автор

 

 

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через відділ організації надання адміністративних послуг

 виконавчого комітету Маловисківської міської ради

 

№ з/п

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

1

2

3

 

1.РЕЄСТРАЦІЯ /ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ

 

1

Реєстрація місця проживання

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

2

Зняття з реєстрації місця проживання особи

3

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

4

Видача довідки про зняття зреєстрації місця проживання

5

Видача довідки про реєстрацію місця проживання малолітній дитині

6

Реєстрація місця перебування особи

7

Внесення змін  до відомостей про місце реєстрації проживання особи

8

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

9

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

2.ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

 

10

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 

11

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

12

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

13

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

14

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

15

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

16

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

17

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

18

Скасування рішення державного реєстратора

 

03.ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ

 

19

Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

20

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

21

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

22

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

23

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

24

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

25

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (крім громадського формування).

26

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

27

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа

28

Державна реєстрація припинення юридичної особи (крім громадського формування) в результаті її ліквідації

29

Державна реєстрація припинення юридичної особи (крім громадського формування) в результаті її реорганізації

30

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

31

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

32

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

33

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

34

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування), зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

35

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

36

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

37

Виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

38

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця)

 

 

4.ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ ТА ВИДАЧА ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

 

39

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про Державний земельний кадастр», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»

 

 

40

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

41

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

42

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

43

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

44

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

45

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

46

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

47

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

48

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

49

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно – територіальних одиниць з видачею витягу

50

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

51

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

52

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

53

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

 

5.ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

54

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

55

Видача довідки про поштову адресу об’єкта нерухомого майна

56

Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові

Житловий кодекс Української РСР

57

Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установи та організацій сфери обслуговування

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

58

Видача дозволу на поховання

Закону України «Про поховання та похоронну справу»

59

Видача дозволу на перепоховання останків померлих

Закону України «Про поховання та похоронну справу»

60

Видача дозволу на розміщення об’єкту виїзної торгівлі

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі»

61

Видача дозволу на видалення аварійних дерев

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

62

Надання дозволу на організацію ринку/ярмарку

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»

63

Надання одноразової матеріальної допомоги  на лікування

 

 

 

 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

64

Надання одноразової матеріальної допомоги  постраждалим від пожежі, стихійного лиха, надзвичайних ситуацій

65

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ВВВ, учасникам АТО, ООС, учасникам бойових дій

66

Надання одноразової матеріальної допомоги  соціально-незахищеним верстам населення

67

Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій громадян

68

Надання копій та витягів із рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського  голови

 

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 

 

 

 

69

Видача довідки про підтвердження реєстрації та проживання за адресою, ведення сумісного господарства на момент смерті померлої особи

70

Видача довідки про підтвердження проведення поховання померлої особи

71

Видача довідки про наявність земельних ділянок (паїв), що включаються для врахування сукупного доходу сім'ї при наданні соціальної допомоги

72

Надання довідки про наявність господарства

73

Надання довідки про перейменування вулиць

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки»

74

Видача довідки про відсутність зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

75

Видача довідок про перебування в трудових відносинах

Кодекс законів про працю України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

76

Надання витягів із документів, що зберігаються в особових справах працівників, які припинили трудові відносини

Кодекс законів про працю України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

77

Видача довідки-характеристики

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

78

Видача довідки про народження та догляд за дітьми до досягнення ними 8-ми річного віку (для нагородного листа на звання «Мати-героїня»)

79

Видача довідки про фактичне місце проживання

80

Видача довідки про членство в особистому селянському господарстві

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про особисте селянське господарство»

 

6.ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

 

81

Прийом документів для призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»

82

Прийом документів для надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу

Закони України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про охорону дитинства», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі»

83

Прийом документів для призначення  тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 «Про призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»

84

Прийом документів для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

85

Прийом документів для призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

86

Прийом документів для призначення державної допомоги при народженні дитини

87

Прийом документів для призначення державної допомоги при усиновленні дитини

88

Прийом документів для призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

89

Прийом документів для призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

90

Прийом документів для надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

91

Прийом документів для надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами

92

Прийом документів для надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»

93

Прийом документів для надання державної соціальної допомоги на догляд

94

Прийом документів для призначення компенсаційної виплати фізичній особі, яка надає соціальні послуги

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

95

Прийом документів для призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом  I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 233 «Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян»

96

Прийом документів для надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею»

97

Прийом заяв на забезпечення путівками на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

98

Прийом документів для встановлення статусу та видання посвідчень батьків багатодітної сім’ї  та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України «Про охорону дитинства»

99

Прийом документів для встановлення статусу «інвалід війни»

 

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 

100

Прийом документів для встановлення статусу «учасник війни»

101

Прийом документів для встановлення статусу члена  сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни

102

Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворювання

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

103

Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками)осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни

Закон України «Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту»

104

Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

105

Видача довідки для оформлення спадщини

 

9. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

106

Прийняття рішення щодо поділу земельної ділянки комунальної власності

Земельний кодекс України

107

Погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

108

Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій»

109

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Земельний кодекс України, Закон України «Про оренду землі»

110

Внесення змін до діючого договору оренди земельної ділянки

111

Припинення договору оренди земельної ділянки

112

Поновлення договору оренди земельної ділянки

113

Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення (на якій розташовано об’єкт нерухомого майна, що є власністю покупця цієї ділянки), межі якої визначено в натурі та без зміни її цільового призначення

Земельний кодекс України, Закон України «Про оцінку земель»

114

Припинення права користування земельною ділянкою

Земельний кодекс України

115

Передача у власність земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності

Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про державний земельний кадастр»

116

Передача в оренду земельної ділянки із земель комунальної власності

Земельний кодекс України, Закон України «Про оренду землі», Закон України «Про державний земельний кадастр»

117

Надання у постійне користування земельних ділянок із земель комунальної власності

Земельний кодекс України, Закон України «Про державний земельний кадастр»

118

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про землеустрій»

119

Зміна цільового призначення земельної ділянки

Земельний кодекс України

120

Припинення права власності на земельну ділянку  у разі добровільної відмови власника землі

121

Відмова від земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні у разі добровільної відмови землекористувача

 

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

122

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Закон України «Про землеустрій»

123

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності

Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

124

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності

125

Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

126

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

127

Прийняття рішення про: передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

128

Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

Земельний кодекс України

129

Прийняття рішення про:

- припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови землевласника

- припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача

130

Надання земельної ділянки із земель комунальної власності в оренду (поновлення договору оренди, внесення змін до договору оренди, припинення договору за ініціативою орендаря)

Земельний кодекс України, Закон України «Про оренду землі»

131

Прийняття рішення про припинення права оренди земельної ділянки у разі добровільної відмови орендаря

132

Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок

Закон України «Про землеустрій»

133

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

Земельний кодекс України, Закон України «Про оренду землі»

134

Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи)

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 

11.ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ

 

135

Надання дозволу на вчинення правочинів щодо рухомого і нерухомого майна, яке належить дітям на праві власності або користування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

136

Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини до батьків, осіб, які їх заміняють, або до закладу, який вона самовільно залишила

137

Надання витягу з обліково-статистичної картки дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

138

Реєстрація народження покинутої чи знайденої дитини

139

Надання висновку щодо можливості передання дитини матері чи батькові, які повернулись з місць позбавлення волі

140

Надання висновку про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність її інтересам дитини

141

Надання висновку про доцільність (недоцільність) усиновлення та відповідність його інтересам дитини

142

Надання висновку про можливість бути усиновлювачами, взяття їх на облік, як кандидатів в усиновлювачі; продовження строку дії строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами

143

Надання висновку про доцільність усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя

144

Видача направлення потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дітьми

145

Встановлення, припинення опіки(піклування) над дитиною чи її майном, звільнення опікуна(піклувальника) від здійснення повноважень; призначення особи яка буде представляти інтереси дитини

146

Видача висновку про можливість створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу

147

Надання дозволу на відрахування дитини з навчального закладу

148

Надання довідки громадянам для отримання додаткової соціальної відпустки

149

Надання висновку про доцільність (недоцільність) відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав

150

Надання висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав

151

Надання висновку про визначення місця проживання малолітньої дитини

152

Надання висновку про встановлення статусу дитини-сироти малолітній або неповнолітній дитині

153

Надання висновку про цільове (нецільове) використання аліментів

154

Надання висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України

 

12.ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

 

155

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Закон України «Про рекламу», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»

156

Видача дозволу на порушення об’єкта благоустрою та проведення земляних робіт щодо будівництва, ремонту, реконструкції об’єктів на території селищної ради

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

157

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

158

Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Закон України «Про відходи»

159

Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

 

П'ятниця, 20 серпня 2021 11:47

Адміністратори цнап

Автор

Перелік співробітників ЦНАП 2021

№ з/п

 

ПІБ співробітника (повністю, відповідно до паспортних даних)

 

 

 

Посада

Назва Єдиних та Державних  реєстрів до яких отримується доступ

 

 

Години прийому,

адреса

Контактний номер телефону, контактна адреса електронної пошти

1

Бєлова

Анна Сергіївна

Начальник -адміністратор відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та  до державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

Заяви місцевого значення

понеділок – четвер

 - з 8.00 до 17.15 прийом документів до 16.00, п'ятниця - з 8.00 до 16.00, прийом документів до 15.00

субота, неділя - вихідні.

м. Мала Виска,

 вул. Центральна , 76

 

5-14-18

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2

Білоног

Максим Володимирович

 

Адміністратор відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області

 

Земельні питання

понеділок – четвер

 - з 8.00 до 17.15 прийом документів до 16.00, п'ятниця - з 8.00 до 16.00, прийом документів до 15.00

субота, неділя - вихідні.

м. Мала Виска,

 вул. Центральна , 76

5-14-18

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

3

Горбаньова

Вікторія Вікторівна

Адміністратор відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області

Паспортний

 облік

понеділок – четвер

 - з 8.00 до 17.15 прийом документів до 16.00, п'ятниця - з 8.00 до 16.00, прийом документів до 15.00

субота, неділя - вихідні.

м. Мала Виска,

 вул. Центральна , 76

5-14-18

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

4

Онипсенко

Ігор Валерійович

Адміністратор відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та  до державного реєстру речових прав на нерухоме майно

понеділок – четвер

 - з 8.00 до 17.15 прийом документів до 16.00, п'ятниця - з 8.00 до 16.00, прийом документів до 15.00

субота, неділя – вихідні

м. Мала Виска,

 вул. Центральна , 76

5-14-18

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

П'ятниця, 20 серпня 2021 11:45

Про цнап

Автор
П'ятниця, 20 серпня 2021 06:10

ЦНАП

Автор

 

   

 

 

До уваги розробників документації із землеустрою, землевласників та землекористувачів!

Відповідно до частини другої статті 106 Земельного кодексу України (у редакції Земельного кодексу України від 17.03.2021) види межових знаків і порядок відновлення меж визначалися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

Законом України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (переважна більшість норм цього Закону набрала чинності 27.05.2021) статтю 106 Земельного кодексу України викладено в новій редакції та встановлено загальне правило, за яким спосіб закріплення спільних меж між земельними ділянками визначається за згодою власників таких земельних ділянок. Витрати на встановлення спільних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними. Межовими знаками можуть бути природні чи штучні споруди і рубежі (річки, струмки, канали, лісосмуги, рослинні смуги, дерева, стежки, рівчаки, стіни, паркани, огорожа, шляхові споруди, бетонні або металеві стовпи, плити, моноліти, камені, інші споруди і рубежі), що збігаються із межею земельної ділянки або спеціально встановлюються на ній. Межові знаки на водних об’єктах не встановлюються.

Тобто станом на сьогодні центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, не визначаються види межових знаків і порядок відновлення меж.

Тому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 серпня 2021 року № 127 «Про визнання такими, що втратив чинність, наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31 серпня 2021 року № 1142/36764, визнається таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376 «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за № 391/17686 (зі змінами).

 

ПресслужбаГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області

 

Фахівці ГУ Держгеокадастру уКіровоградської області наголошують на безумовному виконанні Закону України щодо планування використання земель

За даними Головногоуправління Держгеокадастру у Кіровоградській області станом на 30.01.2021 року загальна кількість документації із землеустрою та оцінки земель, яка внесена до електронного реєстру Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель,становив 400 903 примірники документації, в тому числі місцевого фонду – 400 689.

 

З початку 2021 року в системі електронного документообігу «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3»зареєстровано 3315 електронних примірників документацій із землеустрою та оцінки земель.

ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області звертається до усіх суб’єктів підприємницької діяльності у сфері земельних відносин щодо необхідності щоденного наповненням місцевого фонду документації із землеустроюнеобхідними матеріалами.  База даних фонду відкрита та знаходиться у вільному доступі на офіційному сайті Держгеокадастру.

  • Проведення даного напрямку роботи на сьогодні є актуальним. Усі суб’єкти підприємницької діяльності – землевпорядники мають безумовно виконувати положення ЗаконуУкраїни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» від 17.06.2020 №711-ІХ. Адже створення та функціонування Державного фонду документації із землеустрою оптимізує роботу фахівців у сфері земельних відносин, спрощує облік землевпорядної документації, вдосконалює порядок надання відомостей із електронного реєстру. Також документація із землеустрою Державного фонду використовується у діяльності органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 Довідково.

Відповідно до Положення про Державний фонд документації із землеустрою згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1553 залежно від виду документації та рівня проведення землеустрою, розробники документації із землеустрою зобов’язані безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації  із землеустрою.

 

 

Земельну ділянку вартістю понад 17 млн грнповернуто державі

Державними інспекторами Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області за поданням Новоукраїнськоїокружної прокуратури проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства під час використання угідь земельних ділянок, що розташовані за межами Фурманівськоїсільської ради Новоукраїнськогорайону.

Під час перевірки виявлено, що сільськогосподарське підприємствов порушення умов договору оренди використовувало земельну ділянку – пасовище площею майже 25,5 гадля вирощування сільськогосподарських культур, зокрема гороху, кукурудзи та соняшника. Відповідно до статті 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення нарахованоштраф у сумі 255 грн. Матеріали перевірки були передані до прокуратури з метою подальшого реагування.

У результаті вжиття вказаних заходів прокурорського реагування, рішенням господарського суду Кіровоградської області задоволено позовні вимоги прокурора та розірвано договір оренди землі, укладений між Головним управління Держгеокадастру у Кіровоградській області й даним сільгосппідприємством. Судом встановлено, що така діяльність призводить до погіршення якості та виснаження земельної ділянки, як наслідок – може стати причиною неможливостіїї використання для визначених законодавством цілей. Отже, земельну ділянку повернуто державі,їївартість становить понад 17 млнгривень.

 

 

ПресслужбаГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області

 

Майже 2,4мільйона гривеньотримали бюджети Кіровоградщини від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за Іпівріччя2021року

 

Упродовж січня-червняупорядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва до бюджетів Кіровоградської області надійшло 2,36 млн гривень. Зних до обласного бюджету надійшло 592,08 тис. грн.

На цей час на спеціальних рахунках місцевих рад накопичені надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв на майже 30 млн грн (з урахуванням минулих періодів).

Найбільші суми акумульовані на рахунках Петрівської(12,2 млн грн), Новомиргородської(8,46 млн грн),  Гайворонської (2,24 млн грн), Кропивницької (2 млн грн) місцевих радКіровоградщини.

Використано 19,1 тис. грн на заходи з виготовлення технічної документації пронормативнугрошовуоцінку земель населених пунктів Кропивницького району.

      

Довідково.

Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським та лісогосподарським виробництвом.

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України, кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарськогота лісогосподарського виробництв, використовують на освоєння земель для сільськогосподарськихта лісогосподарських потреб, поліпшення угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм і проєктівземлеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштівна інші цілі заборонено.

 

ПресслужбаГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області

Сторінка 1 із 20

Архів Новин

« Вересень 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Останні Новини