26200, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6, тел. +380 (5258) 5-14-54, e-mail: mviskarada@ukr.net
Понеділок, 03 жовтня 2022 08:20

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

   Маловисківська міська рада Новоукраїнського району Кіровоградської області (далі - Маловисківська міська рада) повідомляє про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі - Заява) документу державного планування “Програма соціально-економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на 2023 рік” (далі - ДДП).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП -  виконавчий комітет Маловисківської  міськоїради.

Дата початку процедури громадського обговорення  7 жовтня2022 р.  Термін процедури громадського обговорення – 15 днів від дати початку,  тобто з 07.10.22 по 21.10.22 .Процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових пропозицій.

Орган, від якого можна отримати інформацію про проект  документу державного планування та екологічну інформацію, у тому числі пов’язану зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування  - Маловисківська міська рада.

Із Заявою можливо ознайомитися на офіційному сайті  Маловисківської міської рада Кіровоградської області - https://mviskarada.gov.ua/у розділі «Оголошення», а також у приміщенні Маловисківської міської рада за адресою: 26200, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул, Спортивна 6, тел.05258-51690, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Орган, до якого подаються зауваження - Маловисківська міська рада за адресою: 26200, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул, Спортивна 6, тел.05258-51690, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Строки подання зауважень і пропозицій – 15 днів з дати оприлюднення, тобто з 07/10/2022 р по 21/10/2022 р.

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування –  Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА - https://ekolog.kr-admin.gov.ua/?fbclid=IwAR2lbiDagk5OjK-YL2lYW-0sn3Uu1ymJuWSJWiDTx0EdLF0qlZVooYuEPuUта Маловисківська міська рада.

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
документу державного планування
“Програма соціально-економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на 2023 рік”

 

  1. Замовник СЕО та виконавець

Замовник -  Маловисківська міська рада Новоукраїнського  району Кіровоградської області, 26200, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Мала Виска, вул, Спортивна 6, тел.05258-51690, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Виконавець – ФОП Максимова Юлія Сергіївна (реєстраційний номер №10000002237853 від 22.12.2021 р.).

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

          Програма соціально-економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на 2023 рік  (далі - Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг.

          Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

          Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території громади.

          Програма розробляється з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, зокрема Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2021-2028 року та Плану заходів з її реалізації; Стратегії регіонального розвитку Кіровоградської області на період 2021 -2027 року та Плану заходів з її реалізації, Цілями сталого розвитку, інших законодавчих та нормативно-правових актів.

          3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

            Напрями діяльності Програми реалізуються через планування та здійснення конкретних заходів. Серед цих заходів можуть бути заходи, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля. Детальний перелік заходів буде визначено із врахуванням громадських обговорень, консультацій з органами державної влади та за результатами громадського обговорення звіту про СЕО Програми.

4. Ймовірні наслідки.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема для таких компонент: клімат і мікроклімат; атмосферне повітря; водне середовище; земельні ресурси; ґрунтовий покрив; рослинний і тваринний світ; навколишнє соціальне середовище, у т.ч. здоров’я населення.

В результаті реалізації заходів Програми по будівництву, модернізації та експлуатації інфраструктурних об'єктів ймовірний вплив на довкілля не повинен перевищувати нормативно допустимих рівнів. Це має бути забезпечено застосуванням сучасних технічних рішень, проходженням процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД), та/або інших інструментів публічного обговорення планованої діяльності.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Основні ризики пов’язані із розвитком агросектору. Серед них - руйнація природних біотопів долини річок річку Мала Вись і зменшення кількості біологічних видів через розорювання земель і вирощування монокультур, замулення і зникнення малих річок, озер та боліт через неефективне землеробство, деградацію земель, ерозію грунтового покриву.

Рубки дерев на крутих схилах балок, на фоні збільшення інтенсивності опадів, спричинених змінами клімату, може призвести до зсувів грунту в таких місцях. Недотримання режиму прибережно-захисних смуг водних об’єктів може спричинити руйнування берегів, забруднення води відходами господарської діяльності.

Внаслідок врахування в Програм національних та міжнародних зобов'язань, зокрема тих, що стосуються Цілей сталого розвитку для України, зазначені ризики будуть зведені до прийнятного рівня.

б) для територій з природоохоронним статусом

Можливі наслідки для територій із природоохоронним статусом, такі як забруднення грунтів, поверхневих та грунтових вод внаслідок інтенсивної господарської діяльності. Можлива подальша евтрофікація водних об’єктів, спричинена міграцією хімічних речовин зі сільськогосподарських угідь, забруднення грунтів пестицидами. Вірогідна подальша фрагментація природних біотопів внаслідок сільськогосподарської діяльності. Детально вплив зазначених факторів буде вивчатись під час аналізу проекту Програми. На території громади знаходиться території, віднесені до природно - заповідного фонду, зокрема Комплексна пам'ятка природи місцевого значення «Бірзуловські горби», Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Оман високий», Ландшафтний заказник місцевого значення «Краснопільська балка», Ландшафтний заказник місцевого значення «Витоки р. Малої Висі», Орнітологічний заказник місцевого значення «Заплава Малої Висі» діяльність яких регулюється Законом України “Про природно-заповідний фонд”, іншими документами що стосуються охорони довкілля. Території, віднесені до Смарагдової мережі [https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/emerald-network-data/] в громаді та поруч з її межами відсустні. За результатами виконання стратегічної екологічної оцінки будуть окреслені можливі загрози для сталого функціонування територій і об’єктів природно-заповідного фонду та екомережі та запропоновані заходи з підтримки та охорони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення в результаті виконання Програми відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проекту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей, призначених для різних видів виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планових рішень.

Загальною альтернативою Програми є базовий (нульовий) сценарій, при якому вищезазначена Програма не затверджується. «Нульовий сценарій» буде розглянутий в рамках СЕО. Необхідність розгляду інших альтернатив буде визначено під час аналізу проекту Програми та з урахуванням результатів розгляду цієї заяви.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

            Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію (за умови що така інформація буде надана): доповіді про стан довкілля в Кіровоградській області; статистичну інформацію щодо стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля в Кіровоградській області; відомості про стан та місце розташування об'єктів ПЗФ; відомості про стан та місце розташування об'єктів Смарагдової мережі, червонокнижних видів; інформація про наявні і заплановані інвестиційні проекти щодо розвитку інфраструктури, відновлення, рекультивації навколишнього середовища, соціального розвитку; інформацію про підприємства-забруднювачі; відомості про тваринний та рослинний світ; власне інформацію Програми; відкриті картографічні джерела, космічні знімки.

Для аналізу території буде використано логічні (індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії) та формалізовані (статистичний, екстраполяції) методи прогнозування, необхідність застосування яких буде визначено за результатами пропозицій, що надійдуть під час розгляду цього документу за процедурою, визначеною ст. 9,10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами по кожній цілі Програми.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
            Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП. Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території Маловисківської міської територіальної громади.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Маловисківська міська рада Новоукраїнського  району Кіровоградської області, 26200, Кіровоградська обл., Новоукраїнський  р-н, м. Мала Виска, вул, Спортивна 6, тел.05258-51690, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Строки подання: 15 діб з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП (відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»),  тобто з 07/10/2022 р. по 21/10/2022 р.

 

Читали 302 разів

Архів Новин

« Грудень 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Останні Новини